Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Turniej B3 – bule

12 września byliśmy na Integracyjnym Turnieju B3 w Jeziorkach zorganizowanym przez Stowarzyszenie Daj Radość Niepełnosprawnym. Pierwsza cześć tego turnieju to rozgrywki w bule, czekają nas jeszcze dwie części, gra w kręgle i boccia. Wśród uczestników można było spotkać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności reprezentacyjne domy pomocy społecznej i warsztaty terapii zdjęciowej z regionu i seniorów. Wszyscy zostaliśmy zwycięzcami otrzymując pamiątkowe medale, dyplomy i puchar. Do zobaczenia na kolejnym turnieju.

Scroll to Top