Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

październik 2017

Nowa Pilska Rada Seniorów wybrana

19 października 2017 rozpoczęła się trzecia kadencja Pilskiej Rady Seniorów. Nowo wybrani radni w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przez najbliższe lata przewodniczącym Pilskiej Rady Seniorów będzie pan Leszek Łado – wiceprezes Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, jego zastępcą pan Zbigniew Jeliński, a sekretarzem pani Maria Andrzejewska. Do zadań rady będzie należało m.in. przedstawianie propozycji w …

Nowa Pilska Rada Seniorów wybrana Read More »

Nadnotecki UTW z patronatem PWSZ w Pile

17 października w PWSZ w Pile, podpisano porozumienie, na mocy którego, Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zyska ogromne wsparcie. Z jednej strony wsparcie naukowo-dydaktyczne, które oferuje patron – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, a z drugiej strony wsparcie finansowe, które zapewni Gmina Piła. Jak podkreślili sygnatariusze porozumienia: Rektor PWSZ w Pile – …

Nadnotecki UTW z patronatem PWSZ w Pile Read More »

Wykład inauguracyjny

Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile serdecznie zaprasza na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018. Uroczystość odbędzie się 17 listopada 2017 o godzinie 12.00  ul. Dąbrowskiego 8 – sala miejska Inwest-Park w Pile. Pierwszy wykład poprowadzi profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.  

Mark Twain

„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić”.

Scroll to Top