Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Budowa granic II Rzeczpospolitej

Ostatni (w tym roku akademickim) z cyklu wykładów dr. Pawła Stachowiaka o 100-leciu odzyskania niepodległości dotyczył formowania się granic odrodzonego państwa polskiego. Wykładowca przedstawił koncepcje ich kształtu oraz wydarzenia, które miały miejsce w okresie 1918 – 1922: traktat wersalski, powstanie wielkopolskie, plebiscyty, walki o Lwów, wojnę polsko – bolszewicką, konflikt polsko – litewski. Warto abyśmy pamiętali, że spory, które podzieliły wówczas Polaków, Ukraińców, Białorusinów i Litwinów służyły jedynie wspólnym wrogom rodzących się młodych państwowości. Dr Paweł Stachowiak przekonywał, iż warto odrzucić nacjonalistyczną wizję przeszłości i wczuć się w racje naszych sąsiadów bowiem kultywowanie dawnych sporów może osłabić naszą zdolność do przeciwstawienia się zagrożeniom ze strony odradzającego się imperializmu rosyjskiego.[supsystic-gallery id=24 position=center]

Scroll to Top