Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

II Bieg dla Hospicjum

8 czerwca w sobotę Grupa Nordic Walking NUTW w Pile w liczbie 15 osób wzięła udział w II Biegu dla Hospicjum.  Niektórzy z nas szli z kijkami, 3 osoby na rowerach, niektórzy maszerowali. Przed startem podpisywaliśmy listę obecności, po czym wrzucaliśmy do odpowiedniej puszki swoje datki na rzecz Hospicjum. Start marszu odbywał się na Płotkach, a meta znajdowała się przy Stolarni. Po dotarciu do Stolarni poczęstowano nas żurkiem, podarowano nam gadżety. Pani Dyrektor Hospicjum podziękowała serdecznie nam – ekipie NUTW – za systematyczne finansowe wspieranie Hospicjum, udział w I i II Biegu na rzecz Hospicjum oraz prace ogrodowe wokół Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i Hospicjum w Pile. My z kolei zobowiązaliśmy się do dalszego udziału w zbiórkach pieniężnych i akcjach na rzecz tej ważnej i potrzebnej placówki leczniczo- opiekuńczej.

Scroll to Top