Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Zapraszamy do NUTW

Informacje dla kandydatów i obecnych słuchaczy NUTW

Nigdy nie jest za późno, aby realizować swoje pasje, odkrywać talenty i zdobywać przyjaciół. Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile zaprasza do zapisów na rok akademicki 2018/2019

Zapisując się do NUTW należy :
1. Przedłożyć:

* dowód osobisty /do wglądu/
* zdjęcie do legitymacji,
* deklarację przystąpienia do NUTW/można pobrać z naszej strony-zakładka „O nas” lub wypełnić na miejscu,
2. Opłacić semestralną składkę semestralną w wysokości 50 zł lub 100 zł/roczną/ w tym:
* wpisowe  – 10 zł /jednorazowo przy zapisie/
* składka członkowska – I semestr 40 zł/II semestr 50 zł.

Przedłużając członkostwo w NUTW należy :
1. Opłacić składkę w wysokości 40 zł lub 90 zł w tym :

* składka członkowska – I semestr 40 zł/II semestr 50 zł.
2. Wpłaty można dokonać:
* w biurze NUTW,
* przelewem na konto

Bank Zachodni WBK SA II oddział w Pile
82109013200000000136985195

Ulgowe składki członkowskie :
1. Dla małżeństw :
* jedno z małżonków opłaca pełną składkę w wysokości 90 zł/na rok/, drugie z małżonków opłaca ½ składki czyli 45 zł/na rok/
2. Zwolnienie z opłaty członkowskiej dla osób 80+

Zapisy do NUTW lub uaktualnienie członkostwa 

do końca września 2018 

wtorek        godz. 16.00 – 18.00
czwartek    godz. 12.00 – 14.00

w siedzibie NUTW  INWESTPARK ul. Dąbrowskiego 8/802 (VIII piętro)  

tel. 733 111 983

Propozycje zajęć:
Sekcja językowa
– język angielski
– język niemiecki
– język francuski
– język rosyjski
– język włoski
Sekcja komputerowa
– podstawy obsługi komputera
– wykorzystanie nowych technologii
Sekcja ekologiczno- przyrodnicza
– aranżacje balkonowe, działkowe i ogrodowe
– florystyka
Sekcja turystyczna
– klub podróżnika (turystyka krajowa i zagraniczna)
– turystyka rowerowa
Sekcja historyczna
– historia Piły i regionu
– archiwistyka i genealogia
Sekcja ekofilozofii życia i zdrowia
Sekcja sportowo-rekreacyjna
– Nordic Walking (chodzenie z kijkami)
– aerobik w wodzie
– gimnastyka ogólna
– ćwiczenia na piłkach
– joga
– zajęcia taneczne
– zumba
– pilates
Sekcja kulinarna
Sekcja kulturalna
– spotkania literackie
– koło teatralne
– zajęcia z rysunku i malarstwa
Sekcja organizacyjno-integracyjna
Sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej

 

Scroll to Top