Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

„Wolontariusze dla pokoju – dyskryminacja” – warsztaty

18 grudnia grupa Słuchaczy NUTW uczestniczyła w warsztacie „Wolontariusze dla pokoju – dyskryminacja”, które prowadziła Ormianka – Marina. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców”, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Przy kawie i słodkościach była przedstawiona prezentacja a potem dyskusja, o pokoju – szeroko rozumianego – w stosunku do ludzi,  o dyskryminacji, jej przejawach typu rasizm, ageizm – czyli dyskryminacja oraz wyznawanie irracjonalnych poglądów i przesądów dotyczących jednostek lub grup społecznych opartych na ich wieku, itp. Było ciekawie i smacznie, dziękujemy.

Scroll to Top