Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

O nas:

Nasza misja

Naszymi podstawowymi celami działania są:

 • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego
 • aktywizacja społeczna i fizyczna
 • dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Pile jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną. Cele i formy działania zawarte są w statucie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Pracami NUTW kieruje Zarząd, a jego członkowie sprawują swoje funkcje społecznie. Wsparcie naukowo-dydaktyczne – Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Sekcje w NUTW:
 • Język angielski
 • Język włoski
 • Turystyka krajowa i zagraniczna – wycieczki krajowe i zagraniczne dla słuchaczy NUWT.
 • Turystyka rowerowa – wycieczki rowerowe szlakami turystycznymi i nie tylko
 • Turystyka kajakowa – spływy kajakowe to jeden z najciekawszych sposobów spędzania czasu nad wodą i jednocześnie świetny pomysł na zwiedzanie okolicy
 • Spotkania z podróży
 • Nordic Walking (chodzenie z kijami)
 • Gimnastyka w wodzie
 • Joga kręgosłupa 
 • Ćwiczenia na krzesełkach
 • Taniec solo
 • Scrabble
 • Gry karciane – brydż i Baśka
 • Boccia – włoska gra w kule w pomieszczeniu
 • Boule – tradycyjna francuska gra w kule na powietrzu
 • Ekofilozofia życia i zdrowia – będzie to „wycieczka” w głąb samego siebie w świat radości, miłości i piękna płynącego z przeżywania teraźniejszości.
NAJNOWSZE Wydarzenia:
Scroll to Top