Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

„Aktywizujemy słuchaczy NUTW” – nowy projekt

17 września 2021 podpisaliśmy umowę z Gminą Piła na realizację kolejnego zadania publicznego „Aktywizujemy słuchaczy Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile”. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 6 700 złotych, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie i organizację zajęć: gimnastyka w wodzie, joga kręgosłupa, taniec solo, język migowy, gra boccia i wykłady z Ekofilozofii życia i zdrowia.

Scroll to Top