Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

„Droga do Okrągłego Stołu”

28 lutego 2019 odbył się kolejny wykład z cyklu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dr hab Paweł Stachowiak z UAM w Poznaniu przedstawił drogę do Okrągłego Stołu, wydarzenia, którego 30 rocznicę właśnie obchodzimy. Wykładowca pokazał jak zmiany sytuacji międzynarodowej w latach 80-tych wpłynęły na proces zmian politycznych w Polsce. Elity komunistyczne stojąc w obliczu utraty władzy dążyły do zyskania kontroli nad procesem nieuniknionych przemian. Słuchacze mogli zapoznać się z motywacjami stron ówczesnego sporu, obawami i wątpliwościami, które im towarzyszyły. Dr hab Paweł Stachowiak przekonywał słuchaczy, iż czarna i biała legenda Okrągłego Stołu zawierają uproszczenia i zniekształcają skomplikowaną rzeczywistość tamtej epoki. Ukazywał również rozmaite manipulacje, które są obecne w ramach dzisiejszej „polityki historycznej”. Zmierzają one do ukształtowania w pamięci historycznej współczesnego pokolenia zniekształconej wizji wydarzeń sprzed lat 30-u, użytecznej z punktu widzenia potrzeb środowisk sprawujących dziś w Polsce władzę. Znajomość rzeczywistego przebiegu ówczesnych zdarzeń, bez obciążeń potrzebami doraźnej polityki, zdaje się ważne dla starszego, ale przede wszystkim młodszego pokolenia. Dlatego szczególną wartością był udział w spotkaniu młodzieży gimnazjalnej.[supsystic-gallery id=64 position=center]

Scroll to Top