Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

„I wojna światowa a sprawa Polska”

Dzisiejszy (19 kwietnia) wykład dr. Pawła Stachowiaka, drugi w cyklu poświęconym stuleciu niepodległości państwa polskiego, dotyczył okresu I wojny światowej. Wykładowca mówił o rozmaitych planach i koncepcjach oraz o konkretnych działaniach różnych przedstawicieli polskiego społeczeństwa, które miały na celu wykorzystanie korzystnej dla Polski koniunktury międzynarodowej. Wykład ukazał, że mimo różnic poglądów, niechęci a nawet wrogości, które dzieliły wówczas reprezentantów rozmaitych obozów politycznych ostateczny kształt polskiego państwa był syntezą dążeń skłóconych i poróżnionych obozów politycznych. Niepodległa Polska była więc owocem działań wielu osobowości i ugrupowań. Nikt nie miał i nie ma prawa przypisywać sobie wyłącznych dla niej zasług. Żaden obóz polityczny, zarówno wówczas jak i teraz, nie ma monopolu na patriotyzm. Taki wniosek dla dzisiejszej sytuacji w naszym kraju może wynikać z wykładu dr. Pawła Stachowiaka.

Scroll to Top