Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
64-920 Piła
ul. Bydgoska 23 (byłe Gimnazjum nr 5)
pokój nr 5 (parter)

Biuro czynne:
wtorek       16.00 – 18.00
czwartek    12.00 – 14.00

email: nadnoteckiutw@onet.pl
www.nadnoteckiutw.pila.pl
telefon: 728-748-160

Konto NUTW w Pile:

Santander bank
nr konta: 82 1090 1320 0000 0001 3698 5195

Scroll to Top