Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Nowa Pilska Rada Seniorów wybrana

19 października 2017 rozpoczęła się trzecia kadencja Pilskiej Rady Seniorów. Nowo wybrani radni w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przez najbliższe lata przewodniczącym Pilskiej Rady Seniorów będzie pan Leszek Łado – wiceprezes Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, jego zastępcą pan Zbigniew Jeliński, a sekretarzem pani Maria Andrzejewska. Do zadań rady będzie należało m.in. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów, monitorowanie potrzeb pilskich seniorów oraz wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów.

foto: Bartosz Mirowski Urząd Miasta Piły

Scroll to Top