Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

„Od chaosu do życia w harmonii”

4 listopada odbył się pierwszy wykład z Ekofilozofii życie i zdrowia w ramach projektu „Aktywizujemy słuchaczy NUTW”. Wykład pt. „Od chaosu do życia w harmonii” prowadziła nasza koleżanka Irena Sienkiewicz. A to parę słów od Niej – W obecnej chwili Ziemia i jej mieszkańcy znajdują się w niespotykanym dotąd kryzysie: gospodarczym, politycznym, ekologicznym i moralnym. Zapominamy, iż wszyscy jesteśmy komórkami ogromnego ewoluującego super organizmu,  jakim jest ludzkość. Ponieważ  człowiek ma wolną wolę, możemy decydować, czy chcemy wznieść się na nowy poziom rozwoju, czy wyginąć jak dinozaury. Uwalniając się od starych przekonań, które utrzymują istniejący stan rzeczy, i zyskując nową świadomość , możemy dokonać ” spontanicznej ewolucji” i stworzyć wspaniałą, twórczą cywilizację .    Sukces zależy od nas. Z zaciekawieniem czekamy na kolejny wykład. [supsystic-gallery id=259 position=center]

Scroll to Top