Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Opłaty członkowskie

OPŁATY CZŁONKOWSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

  • Opłata członkowska za cały rok akademicki – 120 zł, płatna jednorazowo do końca października 2023r.
  • Opłata wpisowa dla nowych członków NUTW – 10 zł, płatna jednorazowo przy składaniu deklaracji;
  • Udział w wykładach i większości sekcjach nie wymaga dodatkowych opłat.
  • Udział w niektórych sekcjach jest płatny – zależy od liczby uczestników. 
  • Przy organizowaniu innych przedsięwzięć (np. wycieczki, wyjazdy do teatru, opery, spotkania integracyjne itp.) opłaty wynikają z bieżących kosztów przypadających na jednego uczestnika.
  • Osoby, które ukończyły 80 lat są zwolnione z opłaty członkowskiej. Zwolnienie nie obejmuje jednorazowej opłaty wpisowej

Opłaty można dokonać gotówką w biurze NUTW lub na konto:

Santander bank
Nr konta: 82 1090 1320 0000 0001 3698 5195

Scroll to Top