Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

„Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach”

19 marca 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadanie z zakresu kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na wydanie książki – albumu pod tytułem „Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach”. Zadanie wartości 26 400 zostało wsparte przez Gminę Piła w wysokości 19 400 złotych. W role lokalnych przewodników wcielą się osoby w Pile rozpoznawalne, reprezentujące różne zawody oraz pasje i to one będą kluczem do pokazania miasta i jego okolic. Wszystkie trasy opatrzone zostaną mapkami, zdjęciami oraz informacjami o długości trasy i czasu niezbędnego na jej pokonanie. Publikacja zawierać będzie wiele miejscowych ciekawostek.
Odbiorcami planowanego wydawnictwa będą wszyscy mieszkańcy miasta, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • osób starszych, które w oparciu o aktywność własną, realizują swoje różnorakie życiowe pasje: poznawanie historii, rozwijają uzdolnienia plastyczne, zapewniają sobie rekreację ruchową;
  • nauczycieli – wychowawców młodego pokolenia, by inspirując, ale i dostarczając gotowe pomysły, scenariusze zajęć, rozbudzać na lekcjach wychowawczych oraz poświęconych historii i kulturze regionu pasji poznawczych, lokalnego patriotyzmu;
  • pasjonaci historii i współczesności Piły i jej najbliższego otoczenia.

Publikacja może być przydatna również osobom przebywającym w Pile czasowo – turystom, studentom, pracownikom świadczącym tymczasową pracę, mieszkańcom miast partnerskich Piły.[supsystic-gallery id=221 position=center]

Scroll to Top