Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Pile jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną. Cele i formy działania zawarte są w statucie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Podstawowymi celami działania NUTW są:  włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego oraz aktywizacja społeczna i fizyczna – dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych.
Pracami NUTW kieruje Zarząd, a jego członkowie sprawują swoje funkcje społecznie.
Wsparcie naukowo-dydaktyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile.

 

Scroll to Top