Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Pile jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną. Cele i formy działania zawarte są w statucie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Podstawowymi celami działania NUTW są:  włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego oraz aktywizacja społeczna i fizyczna …

Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile Read More »