Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Wykład audytoryjny pt. „Techniki kreatywnego myślenia”

21 marca liczna grupa słuchaczy NUTW, wzięła udział w comiesięcznym wykładzie audytoryjnym pt. „Techniki kreatywnego myślenia”, który odbył się w ANS im. Stanisława Staszica w Pile. Spotkanie z słuchaczami prowadziła pani mgr Marta Książek-Róg z Katedry Filologii. Prowadząca, pytaniami sprowokowała słuchaczy do nieszablonowego myślenia i pomysłowości w wypowiedziach. Pokazała jak wykorzystać drzemiący w naszych głowach potencjał i w skuteczny sposób uczynić pracę przyjemniejszą i łatwiejszą do wykonania. Przekazane treści były wzbogacone o przykłady z życia i przykłady inspirowane doświadczeniami naszych słuchaczy. Dziękujemy za bardzo interesujące spotkanie.

Scroll to Top